Stenkistan

Stenkistan växer fram

Det första vi gör när vi ska bygga en stenkista är att åka ut till bryggplatsen och lodar botten där kistan ska stå. Efter det gör vi en ritning över stenkistan så att den passar mot botten men även för att vi vill ha rätt bredd uppe vid däcket så att det stämmer med bredden på trallen.

När det är dags att börja bygga stenkistan bygger vi en ram som vi sedan ställer 150×150 stolp på (svärd), en 6m lång kista behöver 4 par svärd. För att kistan ska stå stadigare och ge isen sämre grepp har svärden en lutning inåt med 5 cm per meter. Stenkistan byggs runt svärden i blocksågat timmer som sågas ihop med laxknutar i hörnen samt fästs i svärden och varandra med 38 mm lärkdymlingar.

När stenkistan är utsälld och bottenfylld så att den står som vi vill pålar vi vid varje svärd med en 150×150 stolp hela vägen ner till berg. Pålarna fästs i svärden med lärkdymlingar, på så sätt finns det ingen risk att stenkistan kommer att röra sig. När pålarna sitter fyller vi upp den med sten ca 30 cm över normalvatten.