Bryggorna

Behöver du bryggor kan vi bygga dem

Ingen bryggplats är den andra lik, men det finns en lösning för alla platser, oavsett om det gäller bryggplatser i Dalarö, Nynäshamn, Saltsjöbaden eller någon annan del av Stockholm. Vi undersöker och utvärderar mark och botten, bedömer förutsättningarna och presenterar förslag på lösningar för varje enskilt uppdrag.

Vår bredd och branschkunskap gör att vi kan erbjuda:
– stabila stenkistor
– pålade bryggor
– bryggor på berg
– pontonbryggor
– badbryggor
– fasta bryggor
– flytbryggor
– båtbryggor

Allt utifrån era förutsättningar och önskemål.

När vi kommit fram till vilken typ av brygga vi ska bygga, skräddarsyr vi utförandet så att även formen blir den bästa.
Och vi bygger hela året runt åt er i Nynäshamn, Dalarö, Saltsjöbaden och övriga delar av Stockholm!