Bryggor på pålar

Pålbryggan

Finns det bra bottenförhållanden och läget är skyddat kan en pålad brygga vara ett alternativ. Vi pålar antingen med trästolpar eller burtonrör beroende på förutsättningarna och kundens önskemål.