Bryggdäcket

Bryggdäcket

Som bärlinor använder vi oss oftast av 75×200 mm för att få en riktigt bra grund. Bärlinorna sågas in i svärden och fästes med spik eller galvade M20 gängstänger. Inne vid land fäster vi bärlinorna med bladdubb.

På bärlinorna läggs 75×150 mm spikreglar som vi sedan spikar trallen på. Vi föredrar att spika för hand då vi tycker det känns mest genuint samt blir vackrast.

När vi bygger bryggor på stolp eller pålar brukar vi använda oss av 34×145 mm trall medans vi på stenkistor föredrar 45×145 eller 45×195 mm trall, beroende på bryggans bredd och kundens önskemål.

För att få ett snyggt avslut mot pollarna som sågas till av svärden avslutar vi med en gerad fris av 45×195.
För att dölja spikreglarna klär vi ner sidan med 1-3 liggande trallplankor 34×145 mm.

Allt virke är tryckimpregnerat klass A.