Bryggorna

Behöver du en brygga kan vi bygga den

Ingen bryggplats är den andra lik, men det finns en lösning för alla platser. Vi undersöker och utvärderar mark och botten, bedömer förutsättningarna och presenterar förslag på lösningar för varje enskilt uppdrag.

Vår bredd och branschkunskap gör att vi kan erbjuda:
– stabila stenkistor
– pålade bryggor
– bryggor på berg
– pontonbryggor
– badbryggor
– fasta bryggor
– flytbryggor
– båtbryggor

Allt utifrån era förutsättningar och önskemål.

När vi kommit fram till vilken typ av brygga vi ska bygga, skräddarsyr vi utförandet så att även formen blir den bästa.
Och vi bygger hela året runt!