Bryggor på stenkistor

Stenkistan – Bryggornas Rolls Royce

Bryggan som oftast anses som den vackraste av alla bryggor med sin blocksågade fura, laxknutar och lärkdymlingar. Bryggor byggda på stenkistor är inte bara de bryggor som håller bäst, utan är även de som ger bäst skydd mot vågor och vind. Stenkistebryggan funkar på de flesta ställen där djupet inte är allt för stort eller botten har för kraftig lutning.