Uppreglad stenkista Resarö

Resarö uppreglad stenkista spikreglar bärlinor timmer