Figursågning mot berg Lilla Jutskär

Lilla Jutskär Figursågning brygga på berg Stockholm