Förtöjningsstolpe Smultrongrundet

Förtöjningsstolpe brygga Smultrongrundet