Landfäste Smådalarö

Brygga Smådalarö landfäste stenkista